Visie

Het Kwartier is een ‘ensemblage’: geen vast gezelschap maar een assemblage van mensen met wie we een langdurige band opbouwen. Een sterke inhoudelijke basis, onderzoek, tekst en dramaturgie staan centraal. Dat willen we tonen in jeugd- en volwassenenvoorstellingen en in tekstprojecten van allerlei aard. We willen verrassende en relevante voorstellingen maken waarin de inhoud zich uit in tekst én vorm. 

Voorstellingen

Het Kwartier maakt verrassende en relevante voorstellingen voor kinderen, jongeren en volwassenen, geleid door nieuwsgierigheid en maatschappelijke interesse. De doelgroep wordt bepaald door de inhoud, in plaats van omgekeerd. Bij Het Kwartier zijn inhoud en vorm evenwaardig: vorm is inhoud, inhoud is vorm.

Onderzoek

Het Kwartier legt een grote nadruk op onderzoek en experiment. Niet alle activiteiten van Het Kwartier moeten meteen resultaatgericht zijn: een voorstelling is niet altijd het beste medium om je artistieke praktijk te ontwikkelen, versterken of vernieuwen. Door dit luik uit te bouwen, worden de voorstellingen gevoed, en ontstaan er ideeën voor nieuwe producties.

Relevantie

In Het Kwartier speelt de hedendaagse tijd een belangrijke rol: we zijn niet bezig met de waan van de dag, maar verhouden ons tot tendensen van vandaag en de mogelijkheden die de toekomst in zich draagt. Verder willen we onze stem laten horen in culturele of maatschappelijke debatten.

Teksten

Het Kwartier wil een keurmerk zijn voor goede teksten. Ook aan de teksten gaat grondig onderzoek vooraf: vanuit de inhoud kijken we welke vorm zich het best leent om de materie over te brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat een geconstrueerde, gebeeldhouwde tekst veel scherper kan raken en inhoudelijk meer vertelt.

Het Kwartier koestert de ambitie om mensen meer theater te laten lezen. De ambitie repertoire uit te bouwen is gegrond: onze stukken werden gepubliceerd bij De Nieuwe Toneelbibliotheek, opgepikt in het amateurcircuit, gebruikt in kunst(hoge)scholen, en worden binnenkort professioneel opgevoerd in Duitsland, het VK én de VS. Alle theaterteksten vielen bovendien al in de (internationale) prijzen.

bekijk onze teksten naar onze voorstellingen