Onderzoek

Het Kwartier onderzoekt complexe, actuele thematieken, neemt het publiek -jong of oud- zeer serieus en schuwt de intellectuele of emotionele uitdaging niet. Rode draad in de teksten en voorstellingen van Het Kwartier is het thema ‘grenzen’. Waar ligt een grens, hoe ontstaat ze en wat gebeurt er als je ze verlegt?

Over baardbelastingen

Tsaar Peter de Grote maakt een reis door Europa. Daar leert hij het concept ‘belastingen’ kennen. Goed idee, denkt hij. Hij keert terug en roept de hooggeplaatsten bij zich. Die hebben allemaal een baard, als teken van macht. Hij neemt een schaar, knipt hun baard af en voert als eerste belasting de baardbelasting in. Voor een exuberant bedrag kun je een schijfje kopen, waarop aan de ene kant ‘de baardbelasting is betaald’ staat gegraveerd, en aan de andere ‘de baard is een belachelijk relikwie van een vervlogen tijd’.
Dit waargebeurde verhaal vormt een van de inspiratiebronnen voor De schaar van de tsaar.

In De schaar van de tsaar voeren we onderzoek naar de absurditeit van regels. Elke regel is immers ‘verzonnen’, en had net zo goed anders kunnen zijn. We gebruiken in dit onderzoek ‘het gezin’ (of dat wat gezin genoemd wordt) als metafoor voor de samenleving, om de thematiek ook te laten aansluiten bij de leefwereld van kinderen. In een afgesloten mini-maatschappij installeren we vreemde regels, die misschien niet minder vreemd zijn dan links of rechts rijden, of zwijgen in de rij.

E. Limonov, een tragedie

Eduard Limonov was een straatboefje in Oekraïne, een dissidente dichter in Rusland, een zwerver en butler in New York, een rock&roll-schrijver in Parijs en een strijder aan de kant van oorlogsmisdadigers. En dat is maar een selectie. Nu is hij oppositieleider in Rusland. Ja, hij leeft nog. Ja, het is echt.

In Limonov (er groeien daar citroenen) inspireren we ons op het leven en werk van de Russische dissident Eduard Limonov. Via de lotgevallen van deze eigenzinnige figuur voeren we onderzoek naar morele grenzen. Wat is goed, wat is kwaad? Hoe kan iemand tegelijk wereldverbeteraar en schurk zijn? Is alles geoorloofd in de oorlog en de liefde?

Daarnaast onderzoeken we of het 'format' tragedie op zich al een invulling of connotatie aan het publiek geeft. Als iets 'tragedie' wordt genoemd, wordt er dan anders naar gekeken? Hoeveel grootsheid ken je toe aan het leven van iemand die de hoofdrol speelt in een tragedie?