Onderzoek

Elke tekst van Het Kwartier is een onderzoek. Bij elke tekst wordt gezocht naar een passende vorm voor de inhoud, zowel binnen het theatergenre als daarbuiten. De ambitie van Het Kwartier is om een repertoire van teksten uit te bouwen. De online of papieren publicatie van de teksten is dan ook van belang: teksten dienen om herlezen, geherinterpreteerd en herspeeld te worden.

De regels van de taal

In De schaar van de tsaar voert schrijver Freek Mariën onderzoek naar een absurde, ontregelde en ontregelende tekst doorspeend van citaten. Wat als de woordenschat van de personages enkel gebaseerd is op dingen die ze in een beperkt aantal boeken gelezen hebben? De mogelijkheden van een ‘taalbeperking’ worden onderzocht: wat als de personages uitsluitend woorden kennen met de letters a tot n? Ook het gebruiken van woorden buiten hun gebruikelijke context is een uitdaging. Woorden zijn immers ook maar ‘afspraken’. Waarom noemen we een kop een kop en niet een tafel?

Grootsheid van taal en verhaal

In Limonov voert schrijver Freek Mariën onderzoek naar de grootsheid van taal en de mogelijkheden van de vorm van de tragedie. Dit doet hij aan de hand van documentair materiaal: het leven en werk van Eduard Limonov. Dit is de eerste keer dat Freek een tekst schrijft gebaseerd op waargebeurde feiten. Hiermee ontstaat onvermijdelijk ook een zoektocht naar de theatralisering van feiten en een exploratie van de grenzen tussen waarheid en fictie.

Afgesloten abstractie

In Wachten en andere heldendaden onderzochten we hoe taal verandert als een groep mensen gedurende lange tijd alleen maar met elkaar spreekt. Steeds minder woorden zijn nodig om elkaar te begrijpen, spreekwoorden onstaan en vervormen, en zinnen worden haast abstract voor wie hun ontstaansgeschiedenis niet kent. Daarnaast was Wachten en andere heldendaden een onderzoek naar muzikaliteit en ritmiek in tekst. Samen met de patronen van de wachters, volgt ook de tekst een strak ritme dat steeds meer uit elkaar viel.

Leesbaar theater

Het Kwartier streeft in zijn theaterteksten naar ‘leesbaar theater’. De papieren tekst moet even spannend, levend en interessant zijn als de gespeelde voorstelling. Zo voert hij ondermeer onderzoek naar de literaire en inhoudelijke mogelijkheden van regie-aanwijzingen: die gaan mee in de schrijfstijl en poezie van het stuk en zijn dus meer dan louter feitelijke instructies.